Terapia dzieci i młodzieży to forma pomocy psychoterapeutycznej stosowana w przypadku, gdy zgłaszany problem dotyczy dziecka/nastolatka. Rodzice oczekujący terapii dla swojego dziecka najczęściej pragną zmniejszenia jego dolegliwości/cierpienia lub zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania. W podejściu systemowym do tego rodzaju problemów stosuje się zasadę, że najlepszymi ekspertami od swojego dziecka są sami rodzice, dlatego też zazwyczaj pierwsze spotkania (co najmniej 2-3) odbywają się z udziałem rodziców, w obecności dziecka lub bez niego.

Celem tych kilku spotkań jest rozpoznanie problemu oraz określenie, wspólnie z rodzicami, dalszej, adekwatnej w danej sytuacji formy pomocy terapeutycznej. Często terapia dzieci i młodzieży przybiera formę terapii rodzinnej, z udziałem rodziców i innych członków rodziny (np. rodzeństwa dziecka). W niektórych przypadkach psychoterapeuta zaleca spotkania indywidualne z dzieckiem/nastolatkiem, przy jednoczesnym pozostawaniu w kontakcie z jego rodzicami, którzy są informowani o stosowanych metodach pracy terapeuty i jej etapach, a także uzyskują wskazówki dotyczące wspierania rozwoju ich dziecka na co dzień.

Czas trwania jednej sesji zależy od rodzaju spotkania, sesje indywidualne z dzieckiem oraz spotkanie z samymi rodzicami trwa od 50 do 60 minut, natomiast sesje rodzinne – 75 minut.