Poradnictwo rodzicielskie jest formą pomocy psychologicznej oferowaną rodzicom, których dziecko zachowuje się w sposób dla nich nieakceptowany, sprawia problemy wychowawcze, prezentuje zachowania, które odróżniają je od rówieśników lub np. przeżywa często trudne i silne emocje. Celem takiego poradnictwa jest określenie istoty problemu, z jakim borykają się rodzice, a następnie wspólne wypracowanie takich strategii, metod reagowania i komunikowania się z dzieckiem, które pomogą efektywnie wspierać dziecko w jego rozwoju i umożliwią stworzenie warunków sprzyjających zaistnieniu zmian w zachowaniu dziecka.

Poradnictwo rodzicielskie kierowane jest również do rodziców, którzy pragną upewnić się, czy właściwie pełnią swoją rodzicielską rolę oraz czy rozwój ich dziecka przebiega prawidłowo. Ponadto ze spotkań skorzystać mogą rodzicie, którzy chcieliby wzbogacić swój warsztat wychowawczy, nauczyć się stosowania skutecznych, a jednocześnie sprzyjających rozwojowi dziecka metod wychowawczych.

Adresatami poradnictwa rodzicielskiego są rodzice dzieci na każdym etapie rozwoju, w wieku od kilku miesięcy do końca okresu nastoletniego. Pierwsze 2-3 spotkania mają na celu rozpoznanie problemu, następnie ustalany jest dalszy plan współpracy. Niekiedy specjalista zaleca wtedy uzupełnienie poradnictwa o spotkania rodzinne lub indywidualne z dzieckiem. Czas jednej konsultacji z rodzicami to około 60 minut, natomiast pełen cykl poradnictwa, to zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań.