O nas

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, o specjalności psychologia kliniczna oraz doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uzyskując stopień doktora nauk medycznych. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna. Ukończyłam także kursy z zakresu terapii systemowej na poziomie podstawowym i zaawansowanym organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz kurs Racjonalnej Terapii Zachowania organizowany przez Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu. Stale rozwijam swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne uczestnicząc w warsztatach, kursach i konferencjach.

W pracy liczy się dla mnie przede wszystkim uszanowanie godności, autonomii i intymności wspomaganych osób. Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin. Zajmuje się także diagnozą psychologiczną oraz konsultacjami psychologicznymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dorosłymi borykającymi się z kłopotami zdrowotnymi (psychicznymi i somatycznymi), w trudnej sytuacji życiowej, dziećmi doświadczającymi chorób somatycznych i ich rodzinami, prowadząc warsztaty. Jestem także wykładowcą Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. W pracy naukowej swoje zainteresowania skupiam wokół psychologii klinicznej, zaburzeń psychosomatycznych, psychodermatologii. Jestem współautorką licznych publikacji z tego zakresu.
Nr tel. +48 693 480 221

Psycholog, psychoterapeuta. Studia psychologiczne ukończyłam w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Realizowałam dwie specjalności: psychoterapię zaburzeń psychicznych oraz wspomaganie okresu dorastania. Ukończyłam Kurs Podstawowy oraz Zaawansowany Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie uczestniczę w kolejnych szkoleniach w tym zakresie, jestem w trakcie certyfikacji terapeutycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w szkołach – podstawowej oraz gimnazjalnej. Prowadziłam liczne szkolenia z zakresu efektywnej nauki, umiejętności społecznych, interwencji kryzysowej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Współpracowałam z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadząc badania psychologiczne oraz psychoterapię. Prowadzę terapię indywidualną, terapię par oraz rodzin.

Mojej pracy przyświeca myśl, że każdy człowiek sam najlepiej wie, co jest dla niego najlepsze, a zadaniem psychoterapeuty jest pomóc mu to odnaleźć. Stąd, w mojej pracy jestem daleka od oceniania, staram się spojrzeć na problem i jego przyczyny z wielu stron. Chcę, aby klienci czuli się w moim towarzystwie bezpiecznie i komfortowo.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Nr tel. +48 505 005 504

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizowałam dwie specjalności z psychologii klinicznej: psychoterapię zaburzeń psychicznych i psychologię zdrowia i choroby. Pracuję w nurcie psychoterapii systemowej, posiadam ukończone kursy podstawowy i zaawansowany Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, a także warsztat systemowej psychoterapii dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, par oraz rodzinną.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas stażu w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) w Warszawie w programie Dobry Rodzic Dobry Start, zajmującym się szeroko rozumianą profilaktyką krzywdzenia małych dzieci. W tym czasie ukończyłam szkolenia przygotowujące i uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności rodzicielskich i wychowawczych dla rodziców, a także zajęć profilaktycznych dla dzieci. Zrealizowałam również Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i uczestniczyłam w innych szkoleniach i konferencjach dotyczących tego zakresu tematycznego.

Od kilku lat, moja praca zawodowa związana jest z pieczą zastępczą – domem dziecka i rodzinami zastępczymi. Udzielam wsparcia osobom dorosłym (rodzicom, opiekunom), dzieciom i młodzieży, które doświadczyły różnego rodzaju trudnych wydarzeń w swoim życiu, m.in. straty i odrzucenia, przemocy, traum. Pracuję z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi, np. zachowania agresywne i autoagresywne, nieśmiałymi, z niską samooceną, a także z ich rodzicami i opiekunami, w formie spotkań rodzinnych, poradnictwa wychowawczego lub warsztatów grupowych.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduje się także praca z osobami dorosłymi, które doświadczają problemów w relacjach z innymi, w życiu osobistym i zawodowym, a także wsparcie osób cierpiących na choroby somatyczne i psychosomatyczne. Rodzaj wsparcia dostosowuję do oczekiwań klienta, a także do indywidualnej sytuacji. Pracuję zarówno z osobami z długotrwałymi problemami natury psychologicznej, jak i z osobami potrzebującymi wsparcia w aktualnej, trudnej sytuacji życiowej.

Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Ponadto swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Nr tel. +48 791 017 021

Marta Wnuk-Pawłowska – ZnanyLekarz.pl

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie tm. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując specjalność z psychologii klinicznej. Jestem absolwentką Studium Analizy Transakcyjnej, zakończonego Egzaminem 101. Ukończyłam także kurs podstawowy z zakresu psychoterapii systemowej, organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Psychoterapii Systemowej w Poznaniu, oraz Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej, organizowany przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN w Wiśle. Doświadczenie kliniczne zdobywałam i zdobywam pracując jako psycholog w Wielkopolskim Centrum Onkologii na oddziałach radioterapii i chirurgii onkologicznej. Przez około rok pracowałam jako psycholog hospicjum domowego, towarzysząc pacjentom w ich zmaganiach z chorobą w warunkach domowych. Udzielam wsparcia pacjentom i ich rodzinom w trakcie diagnozy, okresu leczenia, a także po jego zakończeniu oraz w trakcie rehabilitacji. Pracuję z rodzinami w procesie żałoby. Zajmuję się diagnozą psychologiczną funkcjonowania poznawczego u osób z chorobami OUN.

Bliska jest mi praca z osobami doświadczającymi kryzysu w różnych obszarach swojego życia, a także — w psychoterapii – koncentracja na zasobach, które ułatwiają samodzielne osiąganie równowagi. W swojej aktywności zawodowej kieruję się zasadami kodeksu Etyczno — Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Justyna Kędziora-Antkowiak – ZnanyLekarz.pl