Wszyscy wiemy jak ważne w życiu jest poczucie własnej wartości i pozytywne myślenie o sobie. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że na nasz osobisty potencjał składają się szacunek dla samego siebie, odwaga i pewność siebie oraz wytrwałość i optymizm. Osobisty potencjał to nie jest coś, z czym przychodzimy na świat. Tworzy się on na podstawie doświadczeń, które pozwalają poznać własne ograniczenia, nie poddawać się, nawet jeśli coś nie wyjdzie, a w końcu przełamać negatywną samoocenę i zastąpić ją słowami „Zrobiłem to, jestem zdolny, wierzę w siebie, wiem, że mi się uda”. Dzieci, u których rozwija się osobisty potencjał łatwiej osiągają wyznaczone cele, są bardziej wytrwałe i entuzjastyczne.

dzieci w strojach superbohaterów

Szacunek dla samego siebie.

Na każdym etapie życia szacunek do samego siebie warunkuje umiejętność podejmowania trafnych decyzji. Zawiera się w nim poważanie, wiara i miłość do własnej osoby. Samoocena zaczyna kształtować się w pierwszych latach życia i rozwija się pod wpływem działania rodziców i innych znaczących osób oraz naszych doświadczeń. Wywodzi się ona ze sposobu, w jaki spostrzegamy siebie samych, a na tym opiera się nasz sposób definiowania myśli o sobie.

Dzieci, które mają pozytywne poczucie własnej wartości, potrafią radzić sobie z wydarzeniami, na które nie mają wpływu. Wysoka samoocena pomaga nie ulegać autodestrukcyjnym zachowaniom, doceniać wartość życia, swoich dążeń.

Odwaga i pewność siebie.

Pewne siebie i śmiałe dziecko potrafi podjąć ryzyko, niezbędne do zmierzenia się z różnymi fizycznymi, intelektualnymi i emocjonalnymi wyzwaniami i robi to raczej z entuzjazmem niż z lękiem. Będzie umiało pokonać obawy i niepewność. A każdy sukces stanie się niejako katalizatorem dla wyzwań, jakie w przyszłości zgotuje mu życie.

Wytrwałość i optymizm.

Dzieci wykorzystujące swój osobisty potencjał działają planowo, potrafią określić swoje dążenie. Potrafią odroczyć nagrodę, a ich oczekiwania są optymistyczne i realistyczne. Potrafią nie ustawać w wysiłkach.

Warto zastanowić się czy nasze dziecko optymalnie rozwija swój osobisty potencjał. W ocenie tego pomocne mogą być poniższe pytania:

 • Czy dziecko często uznaje, że nie nadaje się do czegoś?
 • Czy dziecko odpowiada na frustrację agresją, gniewem lub przemocą w stosunku do samego siebie lub tego, co akurat wpadnie mu w ręce?
 • Czy dziecko wyładowuje swą siłę wewnętrzną poprzez agresję i przemoc, odgrywa role agresywnych postaci z książek i filmów oraz innych czarnych charakterów?
 • Czy dziecko zwleka z wywiązaniem się ze szkolnych zadań do ostatniej chwili?
 • Czy dziecko koncentruje się na minionych porażkach i przeszkodach?
 • Czy dziecko sprawia wrażenie, że musi kontrolować innych i być zawsze w centrum uwagi?
 • Czy dziecko z trudnością uznaje coś za sukces i nie umie cieszyć się z własnych osiągnięć?
 • Czy dziecko potrzebuje natychmiastowej nagrody?
 • Czy dziecko naśladuje innych, nie uświadamiając sobie w sposób widoczny, jakie są jego własne poglądy?

Zastanówmy się więc jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci?

 1. Poczucie własnej wartości musi być adekwatne czyli odpowiadające stanu rzeczywistemu. Nie chodzi o to aby było za wysokie. Aby tak się stało chwalcie dziecko za jego rzeczywiste osiągnięcia. Lepiej mówcie „Dobrałeś pięknie kolory na tym obrazku” niż „Jaki ładny obrazek”, „kolorujesz coraz dokładniej, widzę, ile wysiłku w to wkładasz” niż „Ładnie kolorujesz”.
 2. To my musimy stworzyć przestrzeń, w której dziecko będzie mogło z nami wygrać, być od nas lepsze, a nie specjalnie dawać się pokonywać. Dzieci doskonale zdają sobie sprawę kiedy ułatwiamy im pokonanie nas, kiedy się im „podkładamy”. Zbudujcie więc tor przeszkód, który szybciej przejdzie ten, który jest mniejszy, spróbuj zapamiętać bohaterów ulubionej bajki czy słowa piosenki z przedszkola.
 3. Jeśli z natury wszystkiego się boicie, kontrolujcie swoją tendencję do nadopiekuńczości. Dzieciom bardzo potrzebne jest podejmowanie pewnego ryzyka (np. wysokie huśtanie się czy wspinanie na najwyższą, niebezpieczną gałąź drzewa).
 4. Zachęcajcie dzieci do realizowania swoich marzeń. Przypominajcie mu, że jest odważne i wytrwałe, że potrafi pokonać przeszkody aby osiągnąć cel.