Konsultacje psychologiczne to inaczej spotkania wstępne klienta ze specjalistą, mające na celu rozpoznanie zgłaszanego problemu oraz określenie ewentualnej dalszej formy pomocy.

Podczas konsultacji psycholog stara się zrozumieć trudności, z jakimi spotyka się w swoim życiu klient, zapoznać się z jego oczekiwaniami, a także potrzebami i zasobami, które mogą być znaczące w procesie radzenia sobie z problemem. Następnie omawia dalsze możliwości korzystania z pomocy psychologicznej, oferując najodpowiedniejszą dla niego formę pracy. Niekiedy, dzięki zyskaniu lepszego rozumienia swojej sytuacji, już pierwsze konsultacje są dla klienta wystarczającą pomocą.

Konsultacja trwa do 50 minut, łącznie odbywa się zazwyczaj od 1 do 3 takich spotkań.