Diagnoza psychologiczna służy do opisu funkcjonowania osoby w konkretnych obszarach (np. procesów poznawczych, poziomu funkcjonowania intelektualnego, na potrzeby ZUS), zależnie od jej przeznaczenia. Opiera się na danych z rozmowy klinicznej oraz wynikach badań testowych. Proces diagnostyczny obejmuje zwykle do 5 spotkań.

Diagnoza procesów poznawczych często wykonywana jest na zlecenie lekarskie lub indywidualne u osób, które mają kłopoty z pamięcią (zapominanie, trudności w zapamiętywaniu nowych informacji). Przeprowadzana jest w sposób indywidualny; jej dokładny przebieg zależy od wcześniejszego wywiadu klinicznego, zazwyczaj obejmuje takie aspekty funkcjonowania poznawczego jak: pamięć, procesy wykonawcze, uwaga, funkcje językowe, procesy wzrokowo-przestrzenne. W naszym gabinecie wykonujemy także badanie poziomu funkcjonowania intelektualnego oraz osobowości do celów orzeczniczych.