• PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
  50 min
  100 - 120 zł
 • PSYCHOTERAPIA RODZIN / PAR
  75 - 90 min
  150 - 200 zł
 • PORADNICTWO RODZICIELSKIE
  60 min
  120 zł
 • KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA
  50 min
  100 - 120 zł
 • DIAGNOZA
  Ustalane indywidualnie
 • WARSZTATY
  Ustalane indywidualnie